Ez a fejezet a személyközi kapcsolatok erősítéséről fog szólni. Kiemelt szerepet kap a feladatvállalás, feladatmegosztás és felelősségvállalás, de a vitának is helye lesz a közös tevékenységekben. Tréninggyakorlatok során tapasztalhatják meg a résztvevők az együttműködés élményét, a közös alkotás eredményét.

Saját élményhez jutnak a résztvevők azzal kapcsolatban, hogyan tudnak bekapcsolódni a közös tevékenységekbe, tudják-e érvényesíteni az akaratukat, el tudják-e fogadni a csoport döntéseit, tisztában vannak-e a felelősségvállalás kérdésével.

A tapasztalatokat az élet minden területén fel tudják használni. Talán bátrabban vállalnak együttműködést igénylő munkát, látják abban a saját szerepüket, felelősségüket.

együttműködés feladatmegosztás felelősségvállalás társas támasz

Születésétől kezdve tanulja, gyakorolja mindenki a közösségben létezést és az együttműködést másokkal. Szükség van erre a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. Együttműködés során elfogadást és megértést tanulhat; megtapasztalhatja a kölcsönös támogatást, segítést, szavainak erejét a csoportban. A közösségi érdekek mentén a személyes érdekeit is meg tudja fogalmazni. Az együttműködési képesség fejleszthető, vegyen részt a következő gyakorlatokban, élje át az élményt!

Forgatókönyv készítése közösen (15 perc)

Vendégfogadásra készül a csoport, gondolkozzanak együtt erről a programról, készüljön szóban egy forgatókönyv. Hol, milyen alkalomból lesz a vendégfogadás? Kiket hívna meg? Mivel kínálná a vendégeket? Hol talál támogatókat? Mi lesz a program?

Hall egy kezdőmondatot, fűzze tovább a forgatókönyvet. Képzeletét engedje szabadon!

Közös rajz (10 perc)

Válasszanak párt maguknak, közös rajzot fognak készíteni. A rajzoláshoz a pároknak csak egy ceruza és egy papírlap áll rendelkezésére, a ceruzát mindketten fogják. Ettől a pillanattól kezdve egyetlen szó sem hangozhat el; némán, megbeszélés nélkül fognak dolgozni. Képzeljék el, mit szeretnének rajzolni, és a csoportvezető jelzésére kezdjék el a munkát. Vajon kinek sikerül?

Kézgombolyag (15 perc)

Ebben a gyakorlatban szoros együttműködésre lesz szükség. Álljanak körbe úgy, hogy a válluk összeérjen, majd csukják be a szemüket, nyújtsák mindkét kezüket a kör közepe felé mindaddig, amíg egy másik kezet találnak, azt fogják meg. Ha mindenki talált kezet, ne engedjék el, lesz ebből egy kézgombolyag. Ezt úgy kell kibogozni, hogy közben senki nem engedi el a másik kezét. Vizsgálják meg közösen, hogyan sikerülhet. Ki lesz a vezér? Vidám percek várják Önöket!

Ez a fejezet a személyközi kapcsolatok erősítéséről, ezen belül az együttműködésről, a feladatmegosztásról, felelősségvállalásról szólt. Tréningmódszerrel vezetett gyakorlatokban tapasztalták meg a résztvevők a közös munka élményét, eredményét, miközben érezték maguk körül a társas támaszt. Ezeket az élményeket, tapasztalatokat a gyakorlati életben is hasznosíthatják.

Otthoni feladat

Szervezzen közös programot a családjával, barátaival. Jelöljék meg, kinek mi lesz a feladata, mit tesz azért, hogy a program sikeres legyen. Érezzék jól magukat!