A fejezet témája a problémamegoldás. A résztvevők folyamatábrán tekintik át a problémamegoldás fázisait; megtapasztalják, milyen sokféle lehetőségük van céljaik eléréséhez. A döntések meghozatala után a következményeket is feltárják. Tréningmódszerrel, gyakorlatok során jutnak saját élményhez a résztvevők.

Mit jelent a probléma megoldása, hogyan lehet eredményes, milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntések meghozatalánál.

A gyakorlati életben segítséget nyújt: könnyebben azonosítják a problémát, több megoldást is átgondolnak, a döntésnél nem feledkeznek meg a következményekről sem.

probléma problémamegoldás alternatívák döntés következmény

Ön is minden nap számtalan megoldásra váró problémával szembesül. Tapasztalatok alapján tudja, hogyan kezelje ezeket. Tisztában van azzal is, hogy a probléma magától nem oldódik meg, hiába görgeti maga előtt. A problémamegoldás felfogható úgy is, hogy van egy cél, de nem mindig ismeri a hozzá vezető utat. Próbákat tesz, és valamelyik eredményre vezet, vagyis a problémát megoldja.

Ismerje meg a problémamegoldás folyamatát, lépéseit!

1. ábra, forrás: Barnáné Pintér Gizella, 2023

Nézzen meg egy példát, gondolja tovább!

Hogyan fejleszthetjük gyermekünk problémamegoldó-képességét?

https://www.youtube.com/watch?v=z3N-kTOcU0Y

A következő gyakorlat során megtapasztalhat egy problémahelyzetet.

Széttöredezett négyzetek (15 perc)

A kooperációs készséget fejlesztő játékok, 21. számú gyakorlat, letöltés

Ön most egy öt fős csoport tagja lesz. Minden csoporttag egy borítékot kap (A, B, C, D, E jelzésekkel), amelyben négyzeteket formázó kartonpapír-darabkák vannak. Minden csoportnak öt egyforma nagyságú négyzetet kell kiraknia a borítékokban levő darabokból, minden csoporttag előtt lesz egy. A játék ideje alatt tilos bárminemű kommunikáció vagy jelbeszéd. Senki sem veheti el mások darabjait, csupán sajátjait adhatja másnak, illetve elfogadhatja másokét, ha azokat felkínálják számára. Ha a csoport végez a feladattal, csendben figyelheti mások munkáját. Sikerül vajon megoldani?

Vendégvárás előkészítése (15 perc)

Az együttműködés témakörében (3. témaegység) készült forgatókönyv alapján találjon ki szerepeket a vendégfogadáshoz. Gondolja át, mondja el egy-két mondatban, hogyan képzeli el magát egy-egy szerepben, hogy tenné emlékezetessé a programot.

Ebben a fejezetben betekintést nyert a problémamegoldás folyamatába. Tréninggyakorlatok útján szerezhetett tapasztalatot arról, mit jelent a probléma felismerése, azonosítása, hogyan lehet eredményes a megoldás, milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés meghozatalakor.

A gyakorlati életben számtalan megoldásra váró problémával szembesül, tapasztalatok alapján tudja, hogyan kezelje ezeket. Mégis hasznos lehet, „AHA-élményt” okozhat egy-két új megközelítés. Erre volt néhány példa ebben a fejezetben.

Otthoni feladat

Gondolja végig, hogyan oldaná meg azt a helyzetet, ha egyedül van otthon, tönkremegy a zár az ajtóban és nem tud kimenni a lakásból.

A problémamegoldó gondolkodás