Ebben a fejezetben a munkaerőpiac alapjaival ismerkedhetünk meg. Arra keressük közösen a választ, hogy a piac szereplőinek milyen céljai és szerepe van. A mai modern világban szükséges ezeket megismernünk, mert életünk során a munkával mindenki kapcsolatba kerül. Tisztázni fogjuk a „munkát keresek” kifejezést.

Mi a munkaerőpiac? Mit jelent a munkaképesség? Ki a munkavállaló és ki a munkáltató? Ha ezek között van olyan, amiben bizonytalan, akkor most itt az idő tisztázni azt!

A gyakorlati életben segítséget fog nyújtani abban, hogy könnyebben eligazodjunk a munka világában-, és ezáltal magabiztosabbak legyünk. Felismerhetjük a munkaerőpiacon betöltött szerepünket.

munka munkaerő munkaerőpiac munkavállaló munkáltató

Mit jelent az Ön számára a következő kép? Gondolja végig!

Nézzük meg közösen a kisvideót és válaszoljuk meg a következő kérdéseket! (3:16)

A munka világa

https://www.youtube.com/watch?v=ZIPlxkQdWa0

Soroljon fel 4 példát arra, milyen szerepet tölthetünk be a gazdasági életben!

A munka

A munka fogalma egy céltudatos tevékenység, amely során valamit létrehoznak, átalakítanak, módosítanak.

Ezek alapján fizikai és szellemi munkavégzést különböztethetünk meg.

Ön szerint egy munkakör csak egy- féle munkavégzést jelenthet?

Vegyük sorjában!

Fizikai munkának tekinthetjük például az építőiparban végzett kőművesmunkát. Szellemi munkának pedig az orvosi munkát. Ha mélyebben beleássuk magunkat a fizikai és szellemi munkavégzésbe, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy egy kőműves ténylegesen csak fizikai erejét használja munkája során? Az orvos pedig csak szellemi tudását alkalmazza a munkavégzése során?

A válasz természetesen nem. Hiszen egy kőművesnek tudnia kell kiszámolnia az anyagszükségletet, ismernie kell az eszközeinek, gépeinek működését és természetesen fizikai erejét használnia, mikor a burkolás során pakolja a járólapokat.

Kijelenthetjük, tudatosan és tervszerűen kell dolgoznia. Ehhez pedig nem elegendő a fizikai ereje, hanem szellemi munkát is kell végeznie.

Az orvos példáját megvizsgálva pedig elegendő, ha arra gondolunk, hogy az újraélesztés során az orvosnak -szakmai tudása mellett nagyon erős fizikai munkát is kell végezni. A kétfajta munkavégzés együtt kell működjön az újraélesztés során.

A munka célja

A munka célja a javak teremtése, mellyel a fogyasztók szükségleteit tudják kielégíteni. Gondoljunk csak arra a példára, hogy a pék a pékségben munkát végez és kakaós csigákat készít. Ezeket a vásárlók megveszik és elfogyasztják. Az éhségérzetük ezáltal megszűnik, vagy mérséklődik. Ezzel a vásárlók szükséglete kielégítésre került.

A szolgáltatások esetében pedig vizsgáljuk meg a fodrászatot. A szolgáltatás célja egy szépen elkészített frizura, amit a fodrász a munkaerejével valósít meg. Ennek eredménye lehet egy elégedett vásárló.

Munkaerő

A gazdaságban a termeléshez többféle tényezőre van szükség. Ilyen például a munkaerő. Mit is jelent ez?

A munkaerő a munkát végző ember, a munkavállaló. A munkaerő az ember munkavégzésére képesítő szellemi és testi ereje.

Az iparitermelés során haszonszerzésre törekszünk. Így a haszon egy részére a termelési tényezők tulajdonosai is igényt tartanak. Mit jelent ez a munkaerő esetén?

A munkaerő tulajdonosai munkabérre tesznek szert.

Hol jelenik meg a munkaerő?

A munkaerőpiacon a munkaerő keresletének és kínálatának találkozási helyét, a munkaerő cseréjének színterét értjük. (László, 2007)

Mit jelent az a kifejezés az Ön számára, hogy munkát keres?

A hétköznapokban sokszor hallhatjuk ezt a kifejezést. Ezzel arra utalunk, hogy aki dolgozni szeretne, az fogja a munkaerőpiacon a munkaerő keresletet biztosítani. DE NEM!

Közgazdasági értelemben, aki dolgozni hajlandó, felajánlja a munkaerőt, vagyis felkínálja azt.

Tehát a munkát vállalók biztosítják a munkaerő kínálatot a munkaerőpiacon.

Most nézzük meg a másik oldalt is.

A munkavállalókat felvevő vállalatok vagy munkáltatók fogják keresni azokat az embereket, akik dolgozni hajlandók. Így a munkaerőpiacon a munkáltató fogja a keresletet jelenti.

Összegezve az eddigiek alapján meghatároztuk a munkát és a munkaerőt; különbséget tettünk a fizikai és szellemi munkaerő között és összekapcsoltuk a munkavállalót és munkáltatót a kínálattal és kereslettel.

Kapcsoljuk össze az eddigiek alapján a példákat az egyes kifejezésekkel fogalmakkal!

Kösse össze a betűket a számokkal a tanultak alapján!

  1. kereslet
  2. kínálat
  3. munkaerő
  4. munka
  5. munkaerőpiac
  1. céltudatos tevékenység
  2. munkáltató 
  3. szellemi és testi erő
  4. munkavállaló 
  5. kereslet és kínálat találkozásának színtere

Soroljon fel néhány példát a napjaink munkaerőpiacát érintő problémákat!

A munkaerőpiac. A munkaerő értéke