Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy milyen szerződés keretében, milyen foglalkoztatási formában vállaljunk munkát. Tudjon meg többet arról, hogy milyen formákban foglalkoztathatják a munkaerőpiacon!

Felismerheti munkaerőpiaci lehetőségeit. Segít kialakítani egy elképzelést, céltudatosabb jövőképet a munkavállalás formáját tekintve.

munkaerőpiac munkaviszony tipikus munkaviszony atipikus munkaviszony

Mit jelent az Ön számára a munkaviszony?

Nézzünk meg közösen a kisvideót és válaszoljuk meg a következő kérdéseket! (1:58)

A munkaviszony jogi keretei

https://www.youtube.com/watch?v=yYb7vie8X-Y&t=13s

Emlékeztető

A munkaerőpiacon a munkaerő keresletének és kínálatának találkozási helyét, a munkaerő cseréjének színterét értjük.

A munkaviszony fogalma

Már biztos van elképzelése arról, hogy mit jelent a munkaviszony kifejezés. Nézzük meg pontosabban a jogi szabályozás szerinti megfogalmazás által:

42. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.

(2) A munkaszerződés alapján

a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni,

b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

44. § A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

(2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről)

A munkaviszony olyan jogviszony, ami a munkavállaló és munkáltató között jön létre.

A közöttük létrejövő kapcsolatot a munkaszerződés rögzíti.

A munkaviszony létrejöhet szóbeli megállapodás alapján?

A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. Nem jöhet létre szóbeli megállapodás alapján. Ezt bővebben áttekintjük a következő témák egyikében.

Tekintsük át a következő részben a munkaviszony típusait.

Megkülönböztetünk tipikus és atipikus munkaviszonyt.

A tipikus munkaviszony az a munkaviszony, ami határozatlan időre szól és napi 8 óra munkaidőt jelent.

Az Ön véleménye szerint milyen előnyei vannak a tipikus munkaviszonynak?

Az Ön véleménye szerint milyen hátrányai vannak a tipikus munkaviszonynak?

Minden, ami nem tipikus munkaviszony tekinthetjük atipikusnak

1. határozott idejű munkavállalás

2. részmunkaidős foglalkoztatás

3. távmunka 

4. egyszerűsített foglalkoztatás alkalmi munkavállalás

Az atipikus munkaviszony előnyei:

Az atipikus munkaviszony hátránya:

Soroljon fel néhány tényezőt, ami meghatározhatja azt, hogy melyik munkaviszony típus lesz a megfelelő a leendő munkavállalónak? Gondoljuk végig a következő példát!

Egyedülálló kisgyermekes édesanyának melyik típust tanácsolná?

Az atipikus munkaviszonyt érdemes tanácsolni a fent említett erősségek alapján.

Meghatároztuk a munkaviszony fogalmát különbséget tettünk tipikus és atipikus munkaviszony között és végül megvizsgáltuk, milyen tényező befolyásolhatja a munkaviszony típusának kiválasztását.

Tudásának elmélyítéséért tekintse meg a következő videót! (7:40)

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése

https://www.youtube.com/watch?v=pKmRAswFm_g

Látogasson el a következő honlapra és válaszolja meg az alábbi kérdéseket!

Sorolja fel a munkaviszony típusait! Melyik típusát tekinthetjük klasszikusnak?