Ebben a fejezetben megismerjük a bankkártya és a hitelkártya közötti különbségeket.

Mi a különbség a bankkártya és a hitelkártya között?

Különbséget tud tenni a bankkártya és a hitelkártya között.

hitelkártya hitel bankszámla kamat bankkártya

Az előzőekben már foglalkoztunk a hitelekkel és a bankkártyákkal. Amikor nem a saját pénzünket, hanem a bankpénzét használjuk, akkor hitelt veszünk fel. Ehhez kaphatunk hitelkártyát, ami nem azonos a bankkártyával. A bankkártyán a saját pénzünket használjuk.

A hitelkártyákat sokan úgy tartják, hogy nagy csapda, mivel észre sem vesszük, amíg költünk róla, csak akkor, amikor vissza kell fizetnünk. A hitelkártyán valóban hitel van! A bankkártyán már tudjuk, hogy a saját pénzünk van és azt használjuk, míg a hitelkártyán hitel van és vissza kell fizetnünk.

A hitelkártyáknak sokkal magasabb költségei vannak, mint a bankkártyáknak és az egyszerű hiteleknek. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy így a hitel azonnal rendelkezésünkre áll és a bank ezt „megfizetteti.”

Hitelkártya

A hitelkártya lényege, hogy a kártyabirtokos a pénzügyi szolgáltató által rendelkezésére bocsátott hitelkeretet használhatja vásárlásra és – kártyatípus függvényében – készpénzfelvételre az ún. hitelszámla terhére. Igényléséhez nem szükséges külön bankszámlát nyitni.

A hitelkártya működése

A hitelkérelem és a hitelképesség alapján a pénzügyi szolgáltató személyre szabott hitelkeretet bocsát az igénylő rendelkezésére. Ez a hitelkeret valamennyi tranzakcióval (valamint a tartozás, kamat, díjak összegével) csökken, és nő a visszafizetések összegével.

Az elszámolási időszakban keletkezett költéseket a pénzügyi szolgáltató egy számlán tartja nyilván. Havonta egy meghatározott időpontban, az elszámolási napon értesíti az ügyfelét, megjelölve a hitelkeret igénybe vett, valamint igénybe nem vett teljes összegét, a kötelezően visszafizetendő minimális összeget, fizetendő díjakat, valamint a fizetési türelmi időszak lejáratát.

A törlesztés összegét a bank meghatározott sorrendben használja fel a tartozások kiegyenlítésére.

A hitelkártya működését az alábbi ábra szemlélteti.

Minimum fizetendő összeg

Az elszámolási napot követően a kártyabirtokos dönthet úgy, hogy tartozásának csupán egy részét fizeti vissza. A részteljesítésnek van egy pénzügyi szolgáltató által meghatározott minimuma, ezt nevezzük minimum fizetendő összegnek, amelyet minden esetben a fizetési türelmi időszak végéig be kell fizetni. Késedelem esetén a bank késedelmi kamatot vagy díjat számít fel.

A minimum fizetendő összeg pénzügyi szolgáltatónként változó, lehet pl. a felhasznált hitelkeret 5%-a, vagy min. 2000 - 5000 Ft.

Kamatmentes periódus

A fizetési türelmi időszak jellemzően a hitelkártya számlakivonatának elkészítésétől számított 15 nap. Ha a kártyabirtokos a tartozása teljes összegét visszafizeti ennek a végéig, a felhasznált hitelkeret teljes összege kamatmentes lesz, feltéve, hogy a kártyát csak vásárlásra használta. Készpénzfelvétel esetén ugyanis a legtöbb pénzügyi szolgáltató a tranzakció napjától kezdődően hitelkamatot számít fel a készpénzként felvett összegre.

Nagyon fontos tehát, hogy a kamatmentes periódus csak abban az esetben áll fenn, ha a felhasznált hitelkeret teljes összegét visszafizetik a fizetési türelmi időszak végéig. Amennyiben a felhasznált hitelkeret összegét nem, vagy csak részben teljesíti a kártyabirtokos, a pénzügyi szolgáltató a vásárlás időpontjától hitelkamatot számít fel tartozása teljes összegére, tehát a minimum fizetendő összeg megfizetése esetén is!

A kamatmentes periódust az alábbi példa szemlélteti

A kártyabirtokos április 4-én 50.000 Ft, április 24-én 30.000 Ft értékben vásárolt hitelkártyájával, április 14-én pedig 20.000 Ft-ot vett fel egy készpénzfelvevő automatából. Ha a fizetési türelmi időszak végéig (jelen esetben május 15. napjáig) a tartozása teljes összegét (100.000 Ft) visszafizeti, a vásárlásra fordított összeg után nem számítanak fel hitelkamatot, így 50.000 Ft-ot 42 napig, 30.000 Ft-ot 21 napig kamatmentesen használt. Mivel készpénzfelvétel esetén a legtöbb bank felszámol hitelkamatot, így a példa esetében 20.000 Ft után április 14. napjától számítják fel a hitelkamatot. Ha a fizetési türelmi időszak végéig (jelen esetben május 15. napjáig) tartozása teljes összegét nem fizeti vissza, a hitelkamatot 50.000 Ft után április 4. napjától, 30.000 Ft után április 24. napjától, 20.000 Ft után április 14. napjától számítják fel.

Fizetendő díjak

A hitelkártyához két állandó díjelem kapcsolódik: a kártya éves díja és az egyenlegértesítő díja, mint a hitelkártya bankkártya jellegéhez igazodó díjak. Ezen kívül azonban számos más, eseti jellegű díjelemet is felszámíthatnak (készpénzfelvétel díja, egyenleg lekérdezés díja, limit módosítás díja, PIN-kód pótlása, kártya csere díja stb.).

Nagyon fontos figyelni arra, hogy a türelmi idő végéig az összes esedékes díjat is meg kell fizetni. A meg nem fizetett díjak fennálló tartozásnak minősülnek, aminek következtében a kártyatulajdonos eleshet a kamatmentességtől!

A kifizetett költségekről, díjakról, illetve a befizetésekről a pénzügyi szolgáltatók kötelesek évente legalább egy alkalommal közérthető kimutatást (kivonatot) küldeni, melyet minden esetben érdemes áttanulmányozni.

A hitelkártyáról megállapítottuk, hogy nem azonos a bankkártyával, megismertük a költségeit. A hitelkártyán a bank pénzét, azaz hitelt használunk, amit vissza kell fizetnünk a kamatokkal együtt, míg a bankkártyán a saját pénzünket használjuk. Fontos, hogy mind a kettő kártyának van díja, azaz fizetnünk kell érte!

Tájékoztató a túlzott eladósodottságról