Ez a fejezet rámutat a hulladékgyűjtés egy sokkal környezetkímélőbb módjára, a szelektív gyűjtésre. A szelektív gyűjtés során az újrahasznosítható anyagok jól elkülönítve gyűjthetőek, így azok újrafelhasználásra kerülnek. A fejezet bemutatja a főbb szelektíven gyűjthető anyagokat, a gyűjtési módszer lényegét és fontosabb szabályait.

A fejezet elsősorban arra vonatkozó kérdésekre fog választ adni, hogy hogyan működik a szelektív hulladékgyűjtés és mely anyagokat lehet elkülönítve, szelektíven gyűjteni. A fejezet bemutatja a háztartásokban előforduló főbb szelektíven gyűjthető anyagokat és képet ad azok újrahasznosításának lehetőségéről is.

Segítséget fog nyújtani a mindennapi életben a megfelelő anyagok szelektív gyűjtéséhez. A megfelelően, szelektíven gyűjtött anyagok hozzájárulnak az emberi egészség megőrzéséhez, a környezet tisztántartásához, illetve magához a környezetvédelemhez.

hulladék szelektív gyűjtés gyűjtőedény elkülönített gyűjtés ömlesztett gyűjtés

A Szeméttermelő társadalom című fejezetben megismerhettük, hogy milyen mértékű pazarlást és hulladéktermelést végez az ember. Szerencsére azonban ez a hatalmas mennyiség nem minden esetben kell, hogy tönkre tegye bolygónkat, illetve az egészségünket.

A hulladékok ártalmatlanításának egyik elterjedőben lévő módszere a szelektív gyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtés célja a hulladéklerakóba kerülő hulladék újrafeldolgozásának elősegítése, a hulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme, annak terhelésének, szennyezettségének mérséklése. Természetesen a hulladék további sorsában kiemelt jelentősége van a nyersanyagok (pl.: papír, üveg, fém) kinyerésének és újrahasznosításának is.

A szelektív gyűjtés végezhető ömlesztve vagy elkülönítve is, a lényeg, hogy az anyagok mindig viszonylag tisztán kerüljenek a gyűjtőedénybe.

ömlesztett (vegyes) gyűjtőedény - elkülönített gyűjtőedények

(Képek forrása: http://ultessfat.blogspot.com/2011/03/szelektiv.html)

Melyik edénybe kerüljön? Kösse össze a hulladékokat a megfelelő hulladékgyűjtő edénnyel! (Segítenek az edényeken található ábrák.)

Melyik hulladékot nem lehet egyik gyűjtőben sem elhelyezni?

(Képek forrása: www.pixabay.com)

Nézze meg ezt az egyszerű internetes feladatot!

Elsősorban a következő anyagokat tudjuk lakókörnyezetünkben szelektíven gyűjteni: műanyag, papír, fém, üveg. Azokba a hulladékgyűjtőkbe, amelyek ömlesztett (vegyes) gyűjtésre alkalmasak az üvegen kívül mind a három anyag belekerülhet.

Az elkülönített gyűjtőedényekbe pedig mindig a rajtuk található feliratnak (vagy rajznak) megfelelő hulladékot helyezzük el. Gyakran segítenek a kukák színei is, azonban ezek városonként eltérőek lehetnek.

Nézze meg a következő szelektív hulladékgyűjtésről szóló kisfilmet és válaszoljon a kérdésekre!

Szelektív hulladékgyűjtés:

https://www.youtube.com/watch?v=lX-Tu8a2gkk

A szelektív hulladékgyűjtést bárki elkezdheti otthon, nem igényel külön szaktudást. A háztartásokban keletkező hulladék nagy része alkalmas arra, hogy elkülönítve, tisztán gyűjtsük.

A szelektív gyűjtésre szánt termékek esetében nem árt külön odafigyelni a tisztaságra is. Az üdítős palackokat vagy tejes dobozokat kevés vízzel mindig érdemes kiöblíteni.

A papírok gyűjtésénél kerüljük a zsíros, olajos szennyeződést, mivel így jelentősen csökken az újrahasznosíthatóságuk.

A fehér és színes üvegek is lehetőleg tiszták, kosztól és szennyeződéstől mentesek legyenek.

Nézze meg a következő képet és állapítsa meg, hogy milyen újrahasznosítható anyagokat válogathat ki belőle!

(Kép forrása: www.pixabay.com)

A fejezet a szelektív hulladékgyűjtésről szól. Bemutatásra kerül a szelektív hulladékgyűjtés lényege és főbb szabályai. Megismerhetjük a háztartási hulladék főbb összetevőit és azok lebomlási idejét.

Otthoni feladat

Nézze meg hogy lakásának különböző helyiségeiben milyen hulladékok termelődnek, amelyek szelektíven gyűjthetők!

Járjon utána és gyűjtse össze, hogy lakhelyén milyen lehetőségek vannak a szelektív hulladékgyűjtésre!

Mindent a szelektív hulladékgyűjtésről