Ez a fejezet bemutatja azokat a külön kezelendő hulladékokat, amik közvetlen veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. Röviden megismerkedünk a háztartásban előforduló, rendkívüli veszélyt jelentő hulladékokkal. A fejezet külön kitér arra, hogyan tudunk ezektől az anyagoktól szabályosan, a környezet számára legkevesebb terhet jelentve megszabadulni.

A fejezet elsősorban arra ad választ, hogy milyen veszélyes hulladékok fordulnak elő a háztartásban, közvetlen környezetünkben. Hogyan tudjuk ártalmatlanítani ezeket az anyagokat és így óvni egészségünket és környezetünket?

A gyakorlati életben segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a veszélyt jelentő hulladékokat az egyszerű háztartási hulladékoktól. Megtanuljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak ezek tárolására, ártalmatlanítására.

hulladék veszélyes hulladék egészségkárosodás hulladékudvar

A háztartásban előforduló hulladékok között előfordulhatnak olyan anyagok is, amelyek sem a háztartási hulladékgyűjtőkbe, sem pedig a szelektív hulladékgyűjtőkbe nem rakhatóak.

Ezek általában közvetlen veszélyt jelentenek saját magunk és családunk egészségére, ugyanakkor rettentően károsítják a környezetet is. A háztartásban gyakran előforduló festékeket, oldószereket, rovarirtókat, vegyi anyagokat, elemeket, gyógyszereket, bizonyos elektronikai eszközöket mind-mind ebbe a kategóriába soroljuk. Ezeken a termékeken általában ábrákkal külön felhívják a figyelmet, hogy veszélyes hulladéknak számítanak.

(Kép forrása: https://fot.hu/veszelyes-es-elektronikai-hulladekok-gyujtese/)

Figyeljünk arra, hogy ezek nem kerülhetnek sem háztartási hulladékgyűjtőkbe, sem pedig a lefolyóba!

A háztartásba előforduló legfőbb veszélyes anyagok az elemek, festékek, növényvédő szerek, gyógyszerek, elektronikai eszközök. Nézze meg az alábbi „A Veszélyes hulladékok otthon” című videót és válaszoljon a kérdésekre!

https://www.youtube.com/watch?v=djIVkbnJ1gA

Ha megfelelő mennyiségben vásárolunk veszélyes szereket fel sem merül a hulladék kezelésének problémája. Szerencsére ma már ezeknek a termékeknek a dobozán számos jelölés utal arra, hogy veszélyes hulladékról van szó.

Figyeljünk oda a háztartásunkban és a veszélyes anyagokat ne keverjük a háztartási hulladékok közé!

A veszélyes hulladékok dobozain különböző jelölések is megfigyelhetőek. A felsorolt kifejezésekből válassza ki, hogy mit jelenthetnek az egyes ábrák!

(Képek forrása: www.pixabay.com)

A veszélyes hulladékokat mindig megfelelően kell kezelni. A kidobásra ítélt szereket becsomagolva, gyerekek és állatok számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Ezeket a hulladékokat sok településen mobilgyűjtővel vagy előre megadott helyeken gyűjtik össze. Ha ilyen helyekről nincs információnk, keressük fel a legközelebbi hulladékudvart.

A lejárt gyógyszereket, gyógyászati eszközöket patikákban vagy rendelőintézetekben lehet leadni. Az elektronikai jellegű veszélyes hulladékokat (pl.: izzókat, elemeket) pedig az elektronikai áruházak is átveszik.

Párosítsa össze a különböző hulladékokat és azok átvevő helyeit! (Vigyázzon, egy terméket több helyen is átvehetnek!)

(Képek forrása: www.pixabay.com)

A fejezet a háztartásokban keletkező speciális hulladéktípusra, a veszélyes hulladékokra hívja fel a figyelmet. Ezek az anyagok külön kezelendőek, hiszen rendkívül egészség és környezetkárosító hatásúak. A fejezetben bemutatásra kerül, hogyan tudunk tőle megszabadulni szabályosan.

Otthoni feladat

Nézze meg, hogy hol található a lakhelyéhez legközelebb hulladékudvar!

Nézze meg a háztartásában található veszélyes hulladékokat és tervezze meg, hogy hol tudja azokat szakszerűen leadni!

Veszélyes hulladék. Mit jelent ez? Hova dobjuk?