A szerzőkről

Barnáné Pintér Gizella

Gyógypedagógus a Szolnoki Szakképzési Centrumban, ahol tizenegy iskolában koordinálja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai ellátásával kapcsolatos tevékenységet, és két intézményben pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásokat vezet. Szakmai tevékenységének másik eleme a mentálhigiéne, csoportvezető trénerként részt vesz a felnőttképzésben.

Fürstal Csenge
2016-ban végzett a Semmelweis Egyetem Egészségtudomány Karán Népegészségügyi ellenőrként, 2022-ben pedig elvégezte a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterszakát.

Gratzl Marianna Tünde

Közgazdász, a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban szakmai tantárgyak oktatója Gazdálkodás és menedzsment valamint Turizmus-vendéglátás ágazatokon. Banki és közigazgatási területen több éves munkatapasztalattal rendelkezik. 
Kővágóné Szabó Enikő

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum oktatója, végezettségeit tekintve: közgazdász kereskedelmi szakon marketing szakirány, kereskedelmi szakos közgazdásztanár, okleveles vállalkozás ismeretek szakos közgazdásztanár és közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus. Fő szakterülete a közgazdasági tárgyak okítása.

Richter Ingrid
Közgazdász, vidékfejlesztő és szaktanácsadó. Jelenleg az Oktatási Hivatal munkatársa. Projektkoorinátorként a hátrányos helyzetű térségekben élők helyzetével, a tanulói lemorzsolódás csökkentésének támogatásával, valamint az inkluzív nevelés gyakorlati megvalósításával foglalkozott. Munkája mellett pályázatokat ír és tehetséggondozást végez.
Surman Pál
Középiskolai szakmai mérnök tanár a Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikumban. Itt környezetvédelem és vízügy ágazatban szakmai tantárgyakat oktat. Kutatási és érdeklődési területe a környezeti állapotfelmérés, környezeti vizsgálatok, környezetegészségtan.
Szekeres Tünde

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum oktatója. 15 éve vesz részt a köznevelésben, szakképzésben. 
Szakmai érdeklődése a tanulói motiváció erősítése.
2019-ben a GINOP 6.2.3-17-2017-00013 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló módszertani ajánlások elkészítésében vett részt. 

Szerkesztő

D. Babos Zsuzsánna PhD

Egyetemi adjunktus az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben, ahol felnőttképzési és közösségfejlesztési kurzusokat vezet. Szakmai érdeklődése a felnőttek formális tanulásán túlmenően a különböző informális tanulási színterek vizsgálatára irányul.

Lektorok

Csordás Izabella

PCC, coach, tréner, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, közgazdász.

Diplomadolgozatát fenntartható menedzsmentből írta, több TDK dolgozata, első munkahelyén írt tanulmányai foglalkoztak a környezettudatos gazdálkodás, fogyasztás és életvitel lehetőségeivel.

További munkahelyein az emberi erőforrás-gazdálkodás, munkaszervezés került előtérbe, majd szervezetfejlesztő és coach képzést végezve egyre többször foglalkozik vezetők és munkatársak egyéni és csoportos fejlesztésével.

Kraiciné Szokoly Mária PhD
Egyetemi docens az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, több doktorandusz témavezetője. Andragógia mesterszakon több andragógiai kurzus vezetője. Kutatási területe a felnőttképzés és a felsőoktatás módszertana, különös tekintettel a pedagógusok és felnőttoktatók változó szerepeinek vizsgálatára, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tanítás útján történő támogatására.
Krekó Marianna Dr.
Belgyógyász főorvos rehabilitációs Klinikán Németországban. Diplomáját a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karán szerezte 2011- ben. A belgyógyász szakvizsga megszerzése után további két szakképesítést szerzett taplálkozásgyógyászatból, diabetológiából.
Reich Lilla
Okleveles andragógus, design- és művészetmenedzser, valamint kreatív event menedzser. Jelenleg kreatív szakemberként dolgozik egy integrált kommunikációs ügynökségnél senior szinten; emellett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán óraadó oktató. Munkássága során hazai és nemzetközi kommunikációs kampányokban működik közre, kiemelten event területen. Digitális stratégia és szövegírás területén is nagy tapasztalattal rendelkezik, emellett szakmai érdeklődése a kulturális szférára is kiterjed.